Medyada Arz ve Talep

 • 3 yıl önce
 • 2Dakika
 • 564Sözcük
 • 78Görüntülenme

Medya ürün piyasası 

Ekonomik anlamda medya endüstrileri ikili ürün piyasası olarak tanımlanabilen bir piyasa içindedir. Medya firmalarınca yaratılan tek bir ürün iki ayrı mal ve hizmet piyasasına sunulur.

İzleyici Okur piyasası

 • Kitap

 • Film

 • Paralı Tv

 • Müzik

Reklamcılar

 • Tv

 • Radyo

 • Magazin

 • Gazeteler

medya

 • Medya ürünün katıldığı birinci piyasa, üretilen medya için TALEPTİR.
 • Medya okur ve izleyicileri zamanlarını veya paralarını mübadele ederler.
 • Medyanın tüketimi tüketicilerin zamanına bağlıdır
 • Üretim biçiminde tüketiciye sunulan bilgi
 • Haber ve eğlencedir.

Medyada ikinci piyasa reklam piyasasıdır. Birinci piyasa ile doğrudan bağlantılıdır. 

 • Aynı ürünüm iki tip alıcı kitlesi tarafından farklı amaçlarla kullanılması dolayısıyla okuyucu izleyici talebinin reklamlara yansımasına vesile olur.
 • Gelirin büyük kısmı tüketicilerden değil, reklamcılardan elde edilmektedir.

medya

Medyada Talebin Yapısı

Okur ve izleyiciler

Göreli olarak esnek değildir. Tüketiciler fiyatta herhangi bir değişiklik durumunda satın alma alışkanlıklarını değiştirmezler.

Reklamcılar

Haftanın belirli günleri, mevsimler, genel ekonomik koşullar reklam piyasasının talebi için önemlidir. Gazetelerin okuyuculara reklamcılar için satılması ve okuyuculara satılan ürünün gelirlerinin üçte birini oluşturması reklam veren için önem arz eder.

Değişik medyalar arasındaki rekabet, toplam talebin dağılımında önemli yer tutar. Bu medyaların ikame edilebilirlik derecesi yani, çeşitli medya mal ve hizmetlerinin birbirlerinin yerini tutup tutamayacağı sorusuna en iyi yanıt reklamcılık harcamalarında gizlidir. FARKLILIKLAR göz önüne alınmalıdır, çünkü İHTİYAÇLARA uygun hizmet anlayışı belirleyici etkendir.

Harcamalar kitle iletişiminde yer alan trendlerden daha çok, ekonominin genel durumuyla bağlantılıdır. Tüketiciler ve reklamcılar tarafından medya, mal ve hizmetlerine yapılan harcamalar zaman içerisinde sabit bir görünüm alır. Tüketici ve reklamcıların gelir düzeyleri anahtar değişkendir.

Netice itibariyle; arz ve talep dengesi metanın ticarileşmesiyle beraber değişime uğramıştır. Yeni medyanın varlığını kabul ettirmesi, yazılı basına olan talebi azaltırken, izleyicilerin ve okurların arz ettikleri üretim modeli hedef kitleyi ve kitle iletişim araçlarını dijital çağa doğru taşımıştır. Yeni iletişim teknolojileri ve bunların oluşturduğu bilgi işleme ve nakline dayanan veya eğlence ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler gibi endüstrilerin gelecek yıllarda da ekonomileri yönlendirecek bir güç olarak varlığını sürdüreceği aşikardır, ancak reklam konusunda hala aynı sabitlik devam etmektedir. Yeni medyaya yapılan reklam harcamaları yazılı basında olduğu kadar etkin değildir. Eskiden arz ve talep dengesi reklama dayalı değildi. “Arz “tüketim ile birebir bağlantılıydı. Tüketicilerin isteklerine göre belirlenen yeni sistemde, o malı nasıl sattırabiliriz’e yönelik reklam çalışmaları piyasadaki akışın dalgalanmasına neden olup, rekabetin yeni bir işlevsellik kazanmasına sebebiyet vermektedir. Şimdilerde tüketim yön değiştirdiği için, üreticiler izleyicileri ve okurları bu konuda yeterli düzeyde besliyorlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın