Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu | MSGSÜ |

  • 4 yıl önce
  • 2Dakika
  • 397Sözcük
  • 37Görüntülenme

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak bu yıl ilk defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyoruz.

Sempozyumun temel amacı, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmektir. Buluştuğumuz düzlem mekân düzlemidir ve felsefeden sanata, haritacılıktan coğrafyaya, şehircilikten sosyolojiye her konuda yapılmış, mekânı odağına alan bütün araştırmalar bu sempozyumun kapsamı içindedir.

SEMPOZYUM KURGUSU

Sempozyumun kurgusu, ilk gün bildirilerin sunulması, ikinci gün ise çalışmasının çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin ilgili konudaki bir akademisyenin moderatörlüğünde yuvarlak masa etrafında tartışması şeklinde olacaktır. İlk aşamada tezini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın araştırmacıların sunumuyla beslenen süreç, ikinci gün yuvarlak masalarda daha derinlemesine tartışma imkanı bularak devam edecektir. Böylelikle yalnızca lisansüstü öğrencilerinin birbirinden beslendiği bir kurgunun dışında, mekân çalışan ve kariyerinin faklı aşamalarında olan akademisyenlerin de birbirleriyle yeniden konuşma imkânı bulunduğu bir toplantı hedeflenmektedir.

Şehir ve Bölge PlanlamaBİLDİRİ ÇAĞRISI

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme  yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri, 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet, tezin hangi aşamada olduğunu belirtmeli, kullandığı kuramı, yöntemi ve sahanın detaylarını ve/veya kullandığı verilerin niteliğini aktaracak bir kapsamda ele alınmalıdır. 
BAŞVURUiçin buraya tıklayın.
Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir. 
Tam metinler online kitap olarak basılacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

3 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.
8 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.
8 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması ve programın açıklanması

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SEDAD HAKKI ELDEM ODİTORYUMU
19-20 Haziran 2020

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın