Ana sayfa » Halkla İlişkiler (PR)
Hizmetlerim

Halkla İlişkiler (PR)

Halkla ilişkiler; kuruluşların müşteri ,işgören , ortak gibi özel gruplar , resmi çevreler ve geniş anlamıyla halkla bağlar kurup geliştirerek kendisin çevresine konumlandırma , topluma tanıtma çalışmalarına kamuoyundan  gelen tepkileri değerlendirerek tutumuna yön verme amacıyla giriştiği planlı çabalardır.

Burada işletmelerin  ilişkide bulunduğu halkla ,karşılıklı ilişki içerisinde bulunması önemli olmaktadır. Karşılıklı ilişkinin kuruluş için getirdiği yarar ise ilişki kurulan halkın güvenini ve desteğini kazanmaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sosyologlar kitlelere bir şey yaptırabilmek için yeryüzünde üç etkili ‎ yol bulunduğundan söz ederler.

 • Zor kullanmak,
 • Para ile satın almak
 • İnandırmak

Halkla ilişkilerin kullandığı işte bu üçüncü yoldur. İnandırmak.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık birbirine çok benzeyen yönleri dolayısıyla çoğu zaman karıştırılır. Her ikisinin de amaçları, çalışma biçimleri, kullandıkları yöntemler ve araçları  birbirlerine çok benzemektedir. Reklamcılıkta amaç bir malın veya bireyin tanıtılmasıdır. Halkla ilişkilerin amacı da bir kuruluşun , yeniliğin düşüncenin halka tanıtılmasıdır.

Bununla birlikte ilkeleri ,uygulama yolları hatta amaçları bakımından  çoğu zaman hiç benzerlik göstermezler.  Reklamın kısa dönemde sonuç alınması  istenen bir eylem biçimi olması yanında , halkla ilişkiler daha uzun dönemli yararlar bekler ve daha az para harcar.

Halkla ilişkiler reklam gibi kar amacı gütmez ,onun amacı  kamuoyunu belirli bir konuda etkilemek  , kamuoyunun bu konuda bir görüşe sahip olmasını  sağlamaktır. Reklamcılıkta ürün tanıtımı , halkla ilişkilerde ise kuruluşun tanıtımı söz konusudur.

Sonuç olarak Halkla İlişkiler zaman zaman reklamcılık , propaganda ve duyurma ile karıştırılır. Aslında bu dört konu birbirinden farklıdır. Halkla ilişkiler hepsinden daha kapsamlıdır. Dolayısıyla halkla ilişkiler adı geçen etkinlikleri zaman zaman kullanır.

Halkla İlişkiler

Olumlu bir İmaj (görüntü )şu şekilde yaratılır ;

 • Etkili ve verimli hizmet sunarak ,
 • Tanıtmaya önem vererek ,
 • Günlük ilişkiler kurarak .

Bunlar birbirinden ayrı düşünülemez üç önemli etkendir.

Halkla İlişkiler’in Amaçları

Halkla ilişkilerin tanımı ile ilgili açıklamalardan anlaşılacağı gibi halkla ilişkiler konusunda en önemli nokta halkla veya kamu ile düzenli bir ilişki sistemi gerçekleştirerek işletme kurum örgüt ya da genel anlamda yönetimi toplumun benimsenmesini sağlamak ya da en azından toplumun kuruma karşı olumsuz tutum ve davranış göstermesine önlemektir .Bu anlamda Halkla ilişkilerin en önemli amacı kurumların etkin ve verimli olabileceği bir çevreye ve yaşam biçimine sahip olmalarına yardımcı olmaktır.

 Halkla ilişkiler uzun dönemli bir yatırımdır kısa dönemde karlılığı arttırıcı bir yarar sağlamaz Fakat halkla ilişkiler çalışmaları sonucu elde edilecek olumlu kurum imajı uzun dönemde kuruluşun karlılığını sağlayıcı bir yarar sağlar.

 Kurum olumlu imaja sahip size daha nitelikli elemanlar ile çalışma şansına sahiptir . Bilindiği  gibi nitelikli işgücü bir işletmenin verimli çalışmasın da dolayısıyla karlılık düzeyini arttırmasın da  çok önemli bir paya sahiptir.

Halkla Ilişkiler

Halkla İlişkiler (PR ) Modelleri

1- Kamuyu bilgilendirme modeli;

Bu modelin en önemli temsilcisi Ledbetter Lee’dir. Bu modelin temel amacı kamunun desteğinin kazanılması hususunda kurum hakkında kamunun bilgilendirilmesi, haberdar edilmesidir. Tek yönlü bir iletişim söz konusudur. İkna edici bir çaba söz konusu değildir. Sadece bilginin yayılması ve kamunun bilgilendirilmesi esastır. Doğru ve eksiksiz bilgi sunma hedefi  önemli bir konudur. Bu modelin kullanımı ve yaygınlaşması ile birlikte kamunun düşünceleri ve yararı önem kazanmaya başlamış medya ile olan iletişim süreklilik arz etmeye başlamıştır. Ama bu model kapsamında da feedback önemsenmemiş denilebilir.

2-İki yönlü asimetrik model;

Bu modelin öncü ismi Edward BERNAYS’tır. Bu model kapsamında hem kamudan bilgi alınmaya çalışılmakta hem de kamuya bilgi akışı sağlanmaktadır. Hedef kitleyi ikna etme amacı vardır ve bu bilimsel yöntemler kullanılarak yapılır. Çift yönlü bir iletişim söz konusu olmasına rağmen hedef kitleden gelen geri dönüşler ilk defa dikkate alınmaya başlar ve bu geri dönüşlere göre kurumlar kendi lehlerine karşı tarafı ikna etme çalışmaları uygularlar. Bu modelde amaç örgüt hakkında ki tarafsız tutumları olumluya çevirmek, olumsuz bir tutum söz konusu ise bunların ortadan kaldırılması olarak özetlenebilir.

3-Basın ajansı modeli;

Bu modelin en önemli temsilcisi Phineas Taylor BARNUM’ dur. Bu modele göre kamuyu ve kanaatlerini yönetebilmek, elde tutmak, kontrol edebilmek en önemli meselelerdir. Bu modeldeki tek amaç propagandadır. Kişi/kişiler veya organizasyon/organizasyonlar muhakkak medyada yer almalıdır. Bu model kapsamında   medyanın dikkati çekilerek gündemde kalınır ve böylece tanıtım yapılmış olur. Aşırıya kaçılma/ abartma kullanılır. Abartılı gösteriler- duygusallık vs. Amaç medyada yer almak ve gündemde kalmak olduğundan bunun nasıl olduğunun bir önemi de yoktur. En basit yaklaşıma sahip modeldir. Tek yönlü bir iletişim söz konusudur. “Tanıtımın iyisi, kötüsü olmaz!” anlayışı hakimdir. Feedback’in bir önemi yoktur.

4- iki yönlü simetrik model.

İki yönlü simetrik model, halkla ilişkilerdeki son aşamayı temsil etmektedir. Bu modelin öncü ismi de bir önceki modelde olduğu gibi Edward Bernays’dir.

Bu modeli tanımlayan ana kavram anlayıştır. Hem kurum hem hedef kitlelerin uyumlu olabilmeleri için gerekli yaklaşımı tarif eder.

İki yönlü simetrik model kapsamında kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapılır. İki yönlü asimetrik model ile başlayan bilimsel yaklaşım bu modelle devam etmiştir.

Halkla ilişkiler çalışması olarak etkinlik yapmanın öne çıktığı bu modelde araştırma ve feedback, etkinliklerden daha verimli sonuçlar getirir. Sosyal sorumluluk projeleri İki yönlü simetrik modelin en yoğun kullanıldığı alandır. 1960’larda toplumsal alanda yaşanan hareketlilik bu modelin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kurumlar kendilerini kamuya uyumlu hale getirmeye çalışırken İki yönlü simetrik model şekillenmiştir.

*İstanbul İşletme Enstitüsü Halkla İlişkiler Notları 

Verilen Hizmetler

 • Danışman tavsiyesi
 • Pr’ı yapılan kurumun/ların, kişinin/lerin hakkındaki yayınlar
 • Marka imajı doğrultusunda reklam ve mesajlar
 • Kamuoyu yaratma
 • Kurumun ve Pr’ı yapılan kişinin/lerin rakipleri arasındaki mevcut görünürlük ve güvenilirliğini detaylı bir şekilde analiz etme
 • Hedef kitlenin merkezine giden yolları belirlemek ve gerekli iletişim taktiklerinden yararlanmak
 • Kitap tanıtımı, bülten oluşturma ve e-mail marketing 
 • Yeni bir marka yaratma
 • Sosyal medyada yeni yaratılan markanın tanıtımı ve reklam çalışmaları
 • Yazarların dijital ortamda var oluşunu sağlamak ve haber yazmak 
 • Menejerlik hizmeti

Tek tıkla aramıza katılın!

Posta listemize abone olun ki e-posta gelen kutunuza gelen yazılarımızdan haberdar olmanız kolay olsun.

Üyelik için teşekkürler

Bir şey yanlış gitti.

Arzu Çevikalp

Sözcükler ve İzler
Aydınlık günleri bekleyen bir yazar ve düşünür... Analiz eder, araştırır ve adalet arar. İnsan Hakları için canını dişine takar.
Bildiklerini sözcüklerin sihirli dili ile okuyucuya aktarır ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaz. Kendine karşı farkındalığı geliştiğinden beri kalemi en kuvvetli silahı olmuştur. Edebiyat, siyaset, sinema ve tarih ilgi alanlarını oluşturur.

Yorum Bırak

Yorum yapmak için tıkla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ResimLink - Resim Yükle