Kurumsal Iletişim Stratejileri Geliştirme ve Pazarlama

 • 5 yıl önce
 • 4Dakika
 • 959Sözcük
 • 168Görüntülenme

Kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşun iletişimine ve stratejik toplumsal paydaşlarıyla ilişki kurmaya yönelik bir eğilimdir. Özünde bir düşünce olan kurumsal iletişim stratejisi, kameranın arka planındaki olaylar gibidir. Bir şeyin nasıl iletileceği değil, neyin iletileceği önem teşkil eder. Aslında kurumsal iletişim stratejisi çeşitli konular çevresinde toplanan kitleler gibi sorunlar ve toplumsal paydaşları yöneten ekonomik ve sosyo-politik hedeflere ulaşmak için kurumun bağlı olduğu kimselerle iletişim yoluyla ilişkiler kuran ve kuruluşun toplumsal açıdan kabul edilebilir davranışlar ile ticari zorlukları arasında denge sağlayan bir yapılandırmadır. Kurumsal iletişim stratejisi kuruluşun iç çevresinin içinde bulunduğu koşullarda geliştirilir. Dış çevre de cabası… Toplumsal paydaşların değerlendirilmesinde rol oynayan bu strateji sorunların çözülmesinde ve değişen durumların belirlenmesinde birincil görevi üstlenir. Burada önemli olan geçerliliktir. Çünkü kurumsal misyonlara iletişim hedefleri sıralandığında, bu yönetim sürecindeki iletişim işlevleri kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin kuruluşu çeşitli eğilimlere ve çevredeki toplumsal paydaşlara uyarlamak gibi…

Kurumsal iletişim stratejisi

Kurumsal iletişim stratejisi ve yönetim araçları:

 • Reklam ve imaj oluşturma
 • Değişim ve kurum kültürü
 • Medya ilişkileri
 • Yatırımcı ilişkileri
 • İletişim politikası
 • Kriz iletişimi
 • Kurumsal vatandaşlık
 • İletişim sorunları
 • Liderlik
 • Halkla ilişkiler

Tüm bu öğelerin yönetilmesi için kuruluşun belli bir felsefesi ve vizyonu olmalıdır. Bunun yanı sıra kuruluşun kurumsal iletişim hedefleri üzerinde bazı ideal hedeflerin stratejik iletişim hedefleri arasında gösterilmesi olasıdır.

Kurumsal iletişim stratejisi ve kuruluşların hedefleri:

 • Finansal topluluk içinde kurumsal imaj geliştirme
 • Medyadaki kurumsal faaliyetleri artırma
 • Çalışanların kurumsal sorunlarının anlaşılması için mücadele
 • Yasa yapıcıları etkilemek

Kurumsal iletişim öğelerini saptamak için; kurum ulaşmak istediği hedef kitleye göre iletişim yöntemleri arasından kendisine uygun düşenlerden bir bileşim oluşturmak ve kurumsal iletişim yönetiminde açık iletişim politikası izlemelidir.

Kurumsal iletişim stratejisi

Kurumsal iletişim pazarlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler;

Kurumsal iletişimin stratejik olarak ne biçimde devreye sokulacağına karar verilmesinden sonra sistematik bir iletişim için geçerli olan, sorunu tanımlama, analiz, strateji, yaratıcı uygulama, gerçekleştirme ve kontrol uyulması gereken kurallardır.

Kurumlarda stratejilerin belirlenmesi için üzerinde çalışılması gereken alanlar:

 • Kurumun faaliyet göstermek istediği iş alanlarının saptanması
 • Gelecekte gerçekleşecek değişikliklerin saptanması
 • Değişik türdeki hareket ve tepkiler için gerekli kaynakların hesaplanması
 • Rekabet çevresi içinde kuruluşun güçlü yönlerinin analiz edilmesi

Stratejilerin belirlenmesindeki ilk adım olan kurum misyonu, kurumsal amaçların, stratejilerin ve politikaların belirlenmesinde rol oynar. İstenilen iletişimin hedeflerine ulaşmak için kuruluşların ihtiyaçlarına bağlı olarak hedef gruplarının önlemine göre istenilen hedeflere ve hedef grupların zamanla oluşan ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılmalıdır.

Ayrıca kurumsal iletişimdeki strateji mantığı şu soruyu sordurtmakta gecikmez: “Bir yere ne biçimde ulaşmak istiyoruz?” Sorunun cevabında saklı olan stratejik düşünce hangi kişi ya da hedef kitlelere ne tür içeriklerin hangi faaliyetler çerçevesi içinde, hangi medya üzerinden, ne zaman ve ne tür masraflarla iletileceğine karar verir.

Kurumsal iletişim stratejisi

Genel olarak incelendiğinde, kurumsal iletişim programının hedefi, kuruluşun çıkarlarını korumaya yardımcı olmalıdır. Bu yüzden kurumsal iletişim pazarlamasına başlamadan evvel kuruluş hedeflerinin iyice anlaşılması gerekir. Görüldüğü gibi kurumsal iletişim, kurumun bir bütün olarak ve faaliyet alanıyla hedef kitlesine göre uygulaması gereken iletişim biçimidir. Kurum ne tür bir hedefe ulaşmak istiyorsa kurumsal iletişim yöntemlerini de ona göre belirlemelidir. Kurumsal iletişimin ana amaçlarından biri olan başarılı imaj geliştirme stratejisi bu yolla gerçekleştirilir.

Bir kuruluş kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde, yönetim kurulu üyelerinin hangi sorumlulukları alacağına; iç ve dış hedef kitlelerle iletişiminde kimin  kuruluş adına sözcü olacağına, kuruluşun kendi bölümlerindeki çalışanlara mı, yoksa bazı hizmetleri almak için dışarıdan uzmanlaşmış kuruluşlardan mı yardım alınacağına; yardım alınacaksa dışarıdan bir kuruluşun vereceği hizmetin ne kadar olacağına; farklı danışman ajanslardan farklı hizmetler mi alınacağına, yoksa kurumsal iletişim konusunda uzmanlaşmış ajanslarla mı çalışacağına önceden karar vermelidir.

Netice itibariyle; kurumsal iletişimin kuruluşlar tarafından belli bir strateji içinde uygulanması gerekir. Kuruluşlar kendi kurum yapılarını oluştururken bir biçimde kurumsal iletişim faaliyetlerine de yön verir. Çünkü kuruluşların belirledikleri misyona vizyona ve değerlere göre iletişim faaliyetleri biçim alır. Akabinde kuruluşların stratejik ve yönetim planlama çabalarına uygun olarak, onun destekleyici bir biçimde kurumsal iletişim stratejisi oluşturulur. Lakin stratejiler belirli bir esneklikte olmalıdır.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Değerli okurlar  yazılarım hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorum kısmına bırakacağınız mesajlarınızla bana iletirseniz çok memnun olurum. Yapacağınız yorumlarla daha özgü içerikler üretmeme katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın