Demokrasiye ilk adım…

  • 6 yıl önce
  • 2Dakika
  • 529Sözcük
  • 35Görüntülenme

Demokrasi ne zaman ortaya çıktı? Hayatta her şeyin bir hazırlık süreci olduğunu biliriz. Bizimde ülkece Demokrasi yolunda ilk kez yönetime katılışımız da belli süreçler ile birlikte bir hazırlık sonunda var olmuştur. Tanzimat ve Islahat ile birlikte başlayan demokratikleşme hareketleri II.Mahmut döneminde gönderilen öğrencilerin ülkeye gelip yönetimde etkin olup anayasayı ilan etmesiyle demokratikleşme, vuku bulmuştur. Aslında ülkeyi kurtarmak için düşünülen fikirler anayasaya gidilen yolun önemli parçası olmuştur.ilk kez sultan kendi gücünü kısıtlamış halka belli haklar verilmiştir bu durum bir anayasaya kadar gitmiştir. Bu anayasa ile ilk kez bu hakka sahip olan halk ilk fidan ekme işine girmişti. İlk kez sandık başına giden erkekler kendisini temsil edecek mebusları seçmiş ve 115 kişilik mebus çift seçim sonucunda göreve başladı ama çok uzun süreli bir dönem olmadı.

Demokrasi ve Cumhuriyet’in ilanı

İlk fidanlar ekildi ama topraktan çıkış süresi biraz uzun olacaktı. 1908’e kadar toprak susuz ve gübresiz bırakıldı ama atılan bir tohum vardı bir kere. Bu dönemde ittihatçılar yönetimde egemen olmaya başlamış halk temsil edilmeye başlanmıştı. 1.Dünya Savaşı nedeniyle temsil yeri yeniden kapatılmıştı. Ülkemizin işgali ile sekteye uğrayan bu dönem Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla son buldu. 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bu fidanı kesintisiz sürece artık çıkardık.

Demokrasi

İlk fidan Cumhuriyetin ilanıyla korumaya alındı ve demokrasi çınarını şu ana ulaştırdı ve geleceğe ulaştıracak. Zaman zaman ülkemizde bu süreç kesintilere uğrasa da su gibi yolunu bulmayı başardı. Ülkemizin şu anki durumunu dünya ile karşılaştırırsak eğer şu sonuçlara varabiliriz. Arap coğrafyası ele alırsak onlara göre demokrasi yolunda öndeyiz. Biz fidanı önce ektik onlar ise Arap baharlarını yaşamak zorunda kaldılar.

Demokrasi bilgisini önceden başlatmaya dayandırmak mümkün değildir

Suudi Arabistan da ise kadınlar oy kullanma hakkını yeni aldılar.Biz ise bunu 1930’da vermeye başladık. Kendimizi Avrupa ile kıyaslarsak geride olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliriz. Onların bizden önden olmasının sebeplerinden biri de ilk demokratikleşme hareketlerini bizden önce başlatmaları olmuştur. İngiltere Magna Carta ile Fransa, devrimiyle ve ABD bağımsızlığıyla bu süreci başlattı. Tabi ki bu Demokrasi bilgisini sadece önceden başlatmaya dayandırmak mümkün değildir, insanların gelişimi, eğitimi, düşünceleri, farklı pencereleri, yöneticilerin iyi yönetim yapmaları bunlar etkilidir ama hazırlık bize altyapının gelişimi yolu gösterecek önemli pusuladır. Dediğimiz gibi bir hazırlık olmadan hiçbir şey olgunlaşmıyor. İnsanlarda böyle hayatlarında seçimler yaparak olgunlaşır git gide daha doğru seçimlere yönelirler biz de bu demokrasi sürecinde tecrübeleneceğimize eminim.

                                 Arzucevikalp.net adına katkıda bulunan Umut Karataş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın