İspanyolca Öğrenmek

  • 6 yıl önce
  • 4Dakika
  • 891Sözcük
  • 129Görüntülenme

Ispanyolca öğrenmek ve günümüzdeki yeri

İspanyolca öğrenmek, günümüzde İngilizce ’den sonra büyük bir önem kazanmıştır ve  her geçen gün daha da yayılmaktadır. Dünyada İspanyolca’yı ana dili olarak konuşan 400 milyon ve toplam olarak bilen 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir. İşin en önemli kısmı ise İspanyolca’nın 22 ülkede konuşuluyor olmasıdır. Aslında bu şartlarda İspanyolca en gelişmiş lisan olmayı hak ediyordu. Ama her nedense İngilizce’nin gölgesinde kaldı. Edindiğimiz bilgelere göre, İspanya’da çok çeşitli diller konuşulmaktadır. Bunlar sırasıyla: kastelyano (resmi dil, Madrid kökenli), Katalanca (Barcelona ve Katalan bölgesi dili), Baskça (Fransa sınırındaki Bask bölgesinin dili) ve Galiçya(Portekiz’in kuzeyindeki kelt kökenli insanların kullandığı dil). Yani dört tane yani resmi dil olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında valenciano gibi yerel diller de varlığını sürdürmektedir. Buradan yola çıktığımızda, artık tek bir dil öğrenmenin kesinlikle yeterli olmadığı sonucuna varabiliriz. Çünkü küreselleşme sayesinde ülkeler arasındaki iletişim her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: “Bir dil bir insan”.

İngilizce öğrenmek bizi farklı kılmaz, ama İspanyolca öğrenmek kılar. 

Sadece İngilizce bilmek bizi farklı kılmaz. Bizler her zaman herkesin daha az tercih ettiği dili öğrenmeliyiz. Nasıl ki, pırlanta çok pahalı ve gösterişliyse, İspanyolca öğrenmek de aynı şekildedir.Her zaman değerli bir taş olan pırlantaya sahip olup, onu korumak gerekir. Burada sözünü ettiğimiz değerli taş İspanyolca ile özdeşleştirilmiştir. Nadide bir taşa sahip olmak elbette ki kolay değildir ama önemli olan da zoru başarmak değil midir? Reklamlarda tanıtılan her bir ürünün kendine göre hikâyesi vardır. Tıpkı İspanyolca’nın olduğu gibi… Binlerce insan reklamların ilgi çekmesi adına slogan yaratmaktadır.  Bizim de sloganımız farklı olmak ve yeni bir bakış açısı geliştirmektir. Peki neden? Çünkü dil bilmeyen kişi sağır ve dilsizden farksızdır. Dil hem ülkeler arasındaki kültür elçisidir hem de insanlarla iletişim kurmamızı sağlar. İnsanlarla iletişim kurduğumuzda onların kültürlerini anlamış oluruz. Bu da bizi farklı bir noktaya taşır. Kültürel bir bağ kurabilmek için, ortak bir araç olan dili insanlığa hizmet etmek adına kullanabilmemiz bugünün şartlarıyla önem taşımaktadır.

Ispanyolca öğrenmek

İspanyolca aslında bir ihtiyaçtır. İspanyolcayı öğrendiğimiz zaman kapalı olan kapılar ardına kadar açılır. Tabi işin çok ilginç bir tarafı var. İspanyol kültürü ve Türk arasındaki benzerlikler iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırmaktadır.Bunun en önemli sebebi resmi dili İspanyolca olan ve İspanyolca konuşulan ülkelerin kendilerine ait yerel lehçelerin ve bazı yeni kullanımların gitgide yaygınlaşmasıdır. Bu yaygınlaşma dile zenginlik katmakla beraber gelişimine daha da çok katkı sağlamaktadır. Ve hatta İspanyolca öğrenenlere de aynı şekilde katkıda bulunduğunu dile getirmek gerek.Daha net bir ifadeyle; farklı coğrafyalar arasında ortak kelimelerin, atasözlerinin (‘en meşhur atasözleri: “yarın yapabileceksem bugün çalışmam”), deyimlerin varlığı ya da anlam bakımından birbirleriyle örtüşüyor olmaları insanların bazı konularda aynı karşılıkları veriyor olduklarını doğrular niteliktedir.

İspanyolca öğrenmek ve faydaları

Peki, İspanyolca öğrenmek ne gibi faydalar sağlar? Eğer kültürler arası bir boyutta yer almak istiyorsanız İspanyolca öğrenmeniz yararlı olacaktır. Diğer taraftan,  İspanyolcayı küçük yaştan öğrenmeye başlamanız ileride size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ne demiş atalarımız “ağaç yaşken eğilir.” İspanyolca öğrenmek demek yalnızca dili tam anlamıyla bilmek demek değildir. Çünkü dil öğrenirken kültürü de satın alıyoruz aslında. İki ülke arasında bir geçit olan kültür diller arası geçişi sağlayan bir mekanizmadır. Türkiye ve İspanya arasında aynen böyle bir durum söz konusudur. Gelelim Türkiye’deki İspanyolca gereksinimine… Gittikçe önem kazanmaya başlayan İspanyolca konusunda yeterli kaynak bulunmadığı için çalışmalar sınırlı kalmaktadır.  Gazetede çıkan bir habere göre İspanyolca okullarda zorunlu ikinci lisan olarak okutturulacakmış ama hala Türkiye’de bir tane bile İspanyol koleji yok. İşte bu acı gerçeği baz alırsak, çıkan sonuç ortada. İletişim eksikliğimizin olması bu gibi sorunlara sebebiyet veriyor. İspanyol okulları açılırsa belki bir nebze bu durumun üstesinden gelmiş olacağız. Buna üniversiteler de dâhil tabi. Ne yazık ki, yeterli bir eğitim yok. Her ne kadar bu kısır döngüyü aşmak zor gibi gözükse de birlikten kuvvet doğacağının inancındayım.

Biz toplum olarak, İspanyolca sevenlerden aldığımız sinerjiyi kullanırsak yeni ufuklara yelken açma mutluluğunu yaşıyor olacağız. Ve İspanyolca sevenler ile beraber baş koyduğumuz bu yolda yeni fikirleri hep beraber gözden geçireceğiz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın