Doğaüstü Olaylar ve Parapsikoloji

  • 6 yıl önce
  • 11Dakika
  • 3002Sözcük
  • 147Görüntülenme

DOĞAÜSTÜ OLAYLAR VE PARAPSİKOLOJİ: BİLİNMEYENİN VE GİZEMİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ

İnsanlar her zaman bilinmeyeni merak etmiş ve araştırmıştır, sebebi de mistik dünyanın içinde yaşıyor oluşumuzdur. Uzun süredir doğaüstü olaylara cevap arayan insanlar kendilerine sordukları sorulara cevap bulamadıkça yeni cevaplar aramaya devam etmişlerdir. Doğaüstü olaylar belli bir mantığa göre işlemediği için onları belirli bir form üzerine oturtmak ne yazık ki mümkün değildir, çünkü bu evrenin işidir. İlahi düşünceler eşliğinde evrenle bütün olmak ve tanrı ile özdeşleşmek bu sürecin bir parçasıdır. Anlamlandıramadığımız olaylara yanıt aramak bazen bazı şeylerin ters gitmesine sebebiyet verir, inançlı olup teslim duygusu yaşanırsa belki “aidiyet” adına faydalı olabilir.

Parapsikoloji ile kardeş olan “okültizm”, gizli öğretilerin hayata nasıl yansıdığını ve onlar ile neler yapabileceğimize dair felsefik, varoluşsal ve teolojik açıklamalarda bulunarak, bilincin ötesine geçer. Doğa kanunlarının nasıl ve hangi şekilde insanın yararına sunulacağının karşılığını arar. Tekâmül ve ilahi düşüncelerin ışığında, evrensel inancın çatısı altında ruhu güçlendirerek enerjiyi yükseltir ve bu aşamada bir biçimlendirme söz konusudur. “Parapsikoloji” ise doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama, geleceği görebilme vb. olayları inceleyen ruh bilimi olmakla beraber, psikolojinin farklı bir boyut almış halidir. Diğer bir deyişle, özel güçlerin, bilinmeyenin ve bilimsel olarak açıklanması zor olan olayların çoğu zaman çözümlenemediğini ortaya koyar ve onlara mantıklı açıklama getirme hususunda bazen çaresiz kalır. Fransızcadan Türkçeye geçen terim, Yunancada “ötesinde” anlamına gelen “para”, psikoloji kelimesi ile birleşerek aklın bile tam olarak kavrayamadığı paranormal vakaları ve fenomenleri bünyesine alır. Parapsikoloji, Yunanca’da “ruh” ve “yaşam” anlamlarında kullanılan psikhe kelimesiyle de ilintilidir ve bu kelime ilk kez 1889’da Alman psikolog Max Dessoir tarafından kullanılmıştır.

Doğaüstü olaylar ve ona bağlı etmenleri derinlemesine inceleyecek olursak; parapsikoloji, duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin vakaların; deneysel yöntemlerle ortaya konuş şeklidir. Parapsiloglara göre, parapsikoloji; telepati, durugörü gibi paranormal yetenekleri, psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri konu alan bir araştırma mekanizmasıdır. Bazı psikoloji bilimleri tarafından kapsam dışı ve açıklanması mümkün olmayan olarak kayda geçmiştir.

doğaüstü olaylar

DOĞAÜSTÜ OLAYLAR, ŞEYTAN ÇIKARMA İŞLEMİ BİLİMSEL Mİ?

Parapsikolojiden konu açıldığı için filmlere konu alan “şeytan çıkarma” konusuna ilişkin bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. İtalyan ‘Focus’ dergisinde yayınlanan bir makalede, şeytan çıkarma olayının gerçek olmadığını ve şeytan çıkarma adına yapılan tüm ritüellerin başka varyasyonlara bağlı olduğu iddia ediliyor. Bunu şu şekilde aktaralım: Ruhuna şeytan giren kişiden şeytanın çıkarılması için bir papaz çağrılır ve o papaz bildiği dini ritüelleri kişi üzerinde kullanır. Bu ritüeller gerçektir, ama sadece psikolojik olarak uygulanır, gerçekten ruhtan şeytan çıkarma olayı olası değildir. Akli dengesi bozuk ve ruhsal açıdan sağlıklı olmayan bireylerin ürettiği ve kafalarında kurdukları ciddi bir obsesyondur. Gerçek olmayan olayların yerine fantezi yerleştirirler, ama içlerinde şeytan olduğuna inanırlar. Papaz sadece bir anahtardır, çünkü papaz psikiyatride kanıtlanmış somut veriler üzerinden yola çıkarak onu dinle harmanlar ve böylece kişi huzura erer.

Bu 12 ritüel (faz) şu şekilde yer almaktadır:

-Başlama ritüeli (Şeytan çıkaran papaz ele geçirilen/sahip olunan kişi üzerine kutsal su serper)

-Azizlerin ayinleri

-İlahi şarkıların söylenmesi (Bir mezkurun okunması)

-İncilin okunması

-Ellerin uzatılması (Papaz inanca dayalı bir iyileşme için ele geçirilen kişinin kafasına dokunarak, kişiyi kutsar)

-İnanç çalışması

-Papazın duası

-Haç çıkarma, haç işareti yapma

-Üfleme (Sonuç elde etmek için papaz ayinden önce kişinin yüzüne nefesini üfler)

-Şeytan çıkarma formülü

-Şükran sunma

-Ritüeli sonlandırma

Bu sıraladığımız ritüeller aynen filmlere yansıyor, fakat bilinmesi gereken önemli bir detay var. Filmlerde bu durumla savaşan karakterlerden şeytan çıkarılmaya çalışıldığı zaman yukarıya doğru bir yükselme sahnesi perdeye yansır, sebebi de seyirciyi kandırmak ve ikna etmektir. Hepimizin bildiği üzere en popüler şeytan çıkama filmi “The Exorcist” (1973) dir. Diğeri ise “Constantine” …

Angela, ikiz kız kardeşi Isabel’in ölümünün bir intihar olmadığını ispat etmek için özel dedektif John Constantine’den yardım ister. John, şeytan avlayıp, onları ait oldukları yere gönderen, mistik güçler konusunda ün sahibidir. Vakti zamanında intihara teşebbüs suçundan cehenneme gitmiştir. John, Isabel’in ölüm vakasını araştırırken, şeytanların, insanların dünyalarına girmeye çalıştıklarını fark eder ve onlara karşı savaş ilan eder.

1 2 Sonraki

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Olun
Yeni yazılardan haberdar olun ve bizimle kalın